Logo-Sunday-def-zonderjaartal.png

 

16 november 2021

 

In het licht van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de organisatie van de Sunday besloten om geen onnodige risico’s te nemen en de Sunday te verplaatsen van 1 december 2021 naar 8 juni 2022. 

De kracht van de Sunday is dat wetenschap en praktijk elkaar fysiek ontmoeten met netwerken als een van de belangrijkste onderdelen. De huidige snelle opmars van het coronavirus en de nieuwe kabinetsmaatregelen maken het onmogelijk om een Sunday te organiseren met de kwaliteit die u gewend bent. 

We hadden ons enorm verheugd om u weer te mogen ontmoeten. Hiervoor was een dynamisch en compleet programma gemaakt. Wij hopen u dan ook volgend jaar op 8 juni 2022 bij ’t Spant in Bussum te mogen ontmoeten op de Sunday 2022.

Eind januari zal het inschijfformulier weer worden geopend voor inschrijving.

 

In light of the current developments regarding the coronavirus, the organization of the Sunday have decided to avoid unnecessary risks and postpone the Sunday from December 1, 2021 to June 8, 2022.

The strength of Sunday is that science and practice meet each other, with networking as one of the key components.The current rapid advance of the coronavirus and the new Dutch cabinet measures make it unfeasible to organize a Sunday with the quality you are used to.

We were delighted with the idea of meeting you again and were ready with a dynamic and complete program.

We hope to meet you next year on June 8, 2022 at 't Spant in Bussum during Sunday 2022.

We will refund the fees paid in full. Please kindly respond to this e-mail so that we can be sure that you have received the information.