Aanmelden als lid van de LVMP

Zou u onderstaand formulier in willen vullen? Uw aanmelding wordt door
ons binnen 5 werkdagen behandeld en als alles gecheckt en verwerkt is,
ontvangt u van ons per mail de lidmaatschapsfactuur.

Als deze factuur is voldaan, ontvangt u binnen 5 werkdagen een
bevestigingsmail met toegangscode voor MIJNLVMP.


Persoonsgegevens
Financiële gegevens

Bovengenoemde machtigt hierbij LVMP om jaarlijks de voor dit lidmaatschap
geldende contributie via automatische incasso te incasseren.
Het lidmaatschap van het 1e jaar wordt na rato aanmeldingsdatum berekend. 
Ik ontvang jaarlijks een digitale factuur.

Note: Indien het contributiebedrag wijzigt, stelt de vereniging haar leden
hiervan op de hoogte.

Note: Bij een doorlopende machtiging heeft u volgens het Europees Recht
het recht om binnen 56 dagen te storneren.


Gegevens over uw organisatie


Als uw lidmaatschap definitief is, ontvangt u van ons een 'Onboardingsmail'.
Hierin vindt u uw login-gegevens voor MIJNLVMP en vragen wij u daarnaast
ter completering van onze administratie of u deelnemer bent van of geinteresseerd
bent in de volgende zaken:

- Werkgebieden,
- Aandachtsgebieden,
- Deelname aan commissies,
- Deelname aan werkgroepen