Expertteam Energiesysteem 2050.png

Het Open forum is georganiseerd door het Expertteam Energiesysteem 2050.
Het team is een brede bundeling van onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappij wetenschappers. 
De leden hebben geen directe belangen in organisaties of bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie-infrastructuur of het opwekken van (duurzame) energie. 

Heeft u vragen over het expertteam? Mail dan contact@etes2050.nl