conferentie Medicijnvrije behandeloptie psychose, 

Nationaal antipsychotica debat

6 nov. 2020

OnlinePersoonlijke gegevens

Zorgt u er a.u.b. voor dat u zich met de voorletter(s) en achternaam inschrijft waarmee u bent ingeschreven in het BIG register/lidmaatschapsnummer van uw beroepsgroep.
Factuurgegevens

LET OP. Naar dit emailadres wordt uw bevestiging/factuur gestuurd. Geef hier dus uw eigen persoonlijke emailadres op, wat ter controle 2x ingevuld moet worden.


Inschrijfvoorwaarden

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een digitale factuur mail. Binnen 14 dagen na inschrijving kan, schriftelijk en zonder kosten, geannuleerd worden.Hierna kan annulering uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot  23 okt. 2020. De annuleringskosten bedragen 20 euro. Reeds betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten binnen 2 weken gerestitueerd. Na 23 okt. 2020 is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.* Na klikken op de knop “verzenden inschrijfformulier” krijgt u een bevestiging. Indien u dit niet krijgt controleer dan of u alles correct heeft ingevuld, probeer het opnieuw of neem contact op met  Administratie@sympopna.nl