Deze studiedag is vol. U kunt nog aanmelden voor de reservelijst via: inschrijvingen@fortior.info