newsletter-header.jpg

VAAN Aanvraagformulier Lidmaatschap

Zie voor een nadere toelichting op de toelatingscriteria de website

Aanvrager

Kantoor

Bezoekadres

Postadres

Bereikbaarheid

Status en opleiding

Aanvraag lidmaatschap

Ik opteer voor het lidmaatschap op grond van het volgende (gelieve voor optie 1 of optie 2 te kiezen):

1. Lidmaatschap op grond van specialisatieopleiding (u dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen)


of

2. Lidmaatschap op grond van aantoonbare diepgaande arbeidsrechtelijke kennis te beoordelen door het curatorium. Het moet dan gaan om een arbeidsrechtelijke promotie, een hoogleraarschap arbeidsrecht en/of relevante publicaties en/of relevante docentschappen, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk genomen ongeveer gelijk te stellen zijn aan het niveau van een promotie en/of een hoogleraarschap. U dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen en een schriftelijke motivering en lijst van publicaties, docentschappen e.d. bij te voegen.


Akkoord lidmaatschapsvereisten