Aanmelding Evenementenkalender 2019

Dit document vervangt nadrukkelijk niet het aanvragen van een vergunning voor uw evenement. Het gaat hier om de aanmelding ten behoeve van de evenementenkalender.

A. Gegevens aanvrager

Namens vereniging/ stichting/ BV/ anders ... (bedrijfsnaam):

E-mailadres:

Voornaam:

Voorletter(s):

Tussenvoegsel

Achternaam:

Adres (straat + huisnummer + toevoeging):

Postcode (1234 AB):

Plaats:

Telefoonnummer:

B. Gegevens evenement

Naam evenement:

Website:

Gewenste evenementenlocatie(s):

Anders:

Gewenste startdatum:

Gewenste einddatum:

Opbouw datum:

Afbouw datum:

Verwacht aantal bezoekers per dag:

Doelgroep:

Let op! Dit formulier betreft het jaar 2019.