NIEUW VHA_logo_blue.png


AANVRAAGFORMULIER ASPIRANT-LIDMAATSCHAP


Algemeen

Kantoor


Datum Beëdiging / StageverklaringOpleiding/kennis op het gebied van het huurrecht:

Bijzondere aandacht voor huurrecht tijdens stage bij:


Aandacht huurrecht tijdens studie:


Opleidingen/Cursussen/Seminars

Welke PAO-, OSR-, SSR- of andere verdiepingscursussen op het gebied van het huurrecht heeft u de laatste 3 jaren gevolgd.

1. Opleiding/Cursus/Seminar

2. Opleiding/Cursus/Seminar

3. Opleiding/Cursus/Seminar

4.Opleiding/Cursus/Seminar

5.Opleiding/Cursus/Seminar


Heeft u over onderwerpen met betrekking tot huurrecht gepubliceerd? Zo ja, wat was het onderwerp?

Publicatie 2

Publicatie 3


Heeft u op het terrein van huurrecht cursussen gegeven? Zo ja, welke, waar en aan wie?


Ervaring op het gebied van het huurrecht


Referenties

Akkoord verklaring lidmaatschap


Privacy policy
Om uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst ontkomt de VHA er niet aan persoonsgegevens van u te verwerken. In ons Privacy Statement staat hoe de VHA met uw gegevens omgaat, waar wij ze voor gebruiken en wat uw rechten daarbij zijn.
Voor publicatie van beeldmateriaal van ledenbijeenkomsten op onze social media en website(s), vragen wij uw toestemming.