Accreditatie aanvraagformulier VNRT
voor bijscholingen op  het gebied van reflexzonetherapie


U ontvangt als instituut een factuur voor de aanvraag. Zodra wij de betaling hebben ontvangen zal de aanvraag in behandeling genomen worden.

Contactpersoon instituut / licentielid:

1. Algemene gegevens 


2. Algemene informatie Scholingsactiviteit

Wij geven de voorkeur aan digitale aanlevering van de lesstof en CV docent. Indien dit voor u niet mogelijk is kunt u het lesmateriaal en CV docent(en) opsturen naar:

Commissie Scholing
t.a.v. Mevr. Y. Merckens
Wilgendreef 301
2272 EV Voorburg
Email: harmony@comet.demon.nl


3. Specificatie van de Scholingsactiviteit

Hoe is de verhouding theorie/praktijk?

Aantal deelnemers per bijscholing/cursus

#Pakketaccreditatie kan aangevraagd worden als meer dan 3 bijscholingen op gebied van reflexzonetherapie aangeboden worden.