ACM-logo-RED-RGB klein.JPG

Inschrijfformulier Havenkomkermis

Havenkom
Woensdag 24 t/m zondag 28 april 2024


A. Gegevens inschrijver
B. Inschrijving


Inschrijfsom 

Invullen zonder punten, komma's en euroteken


C. Overige gegevens

Afmetingen inrichting (in meters)

Wagenpark


D. Bijlagen

Bij deze inschrijving dient te worden toegevoegd:Voorwaarden Almeerse kermissen 2024

Bij uw inschrijving ontvangen we het wettelijk verplicht geldig Certificaat van Goedkeuring (CvG). De gemeente Almere zal in het Register Attractie - en speeltoestellen (RAS) de geldigheid van deze certificaten controleren. Een kermisattractie zonder geldig CvG-certificaat en bijhorend uniek RAS-nummer kan geen toegang tot het kermisterrein van Almere verkrijgen.

Inschrijving: Almere City Marketing stelt de inschrijving open voor in deze advertentie vermelde kermissen. Data en locaties zijn definitief na instemming van B&W. Aanbiedingen dienen te worden ingediend via het digitale formulier op www.almere-citymarketing.nl/kermis. U vindt hier het invulformulier dat dient te worden ingestuurd uiterlijk maandag 13 november 2023 voor 17.00 uur bij Almere City Marketing. Buro de Kermisgids verzorgt in opdracht van Almere City Marketing de uitvoering. Indien er voor een van de kermissen onvoldoende interesse is, houdt Almere City Marketing zich het recht voor deze kermis te annuleren. U ontvangt hierover spoedig na de deadline van de inschrijving bericht.

Betaling: Binnen 14 dagen na gunning dient 25% van de biedsom vermeerderd met 21% BTW per bank te worden overgemaakt. Het restant vermeerderd met bijkomende kosten en BTW dient 14 dagen voor aanvang van de kermis te zijn voldaan op NL10INGB0652410006 tnv Bureau de Kermisgids.

Opbouw: Twee dagen voor aanvang van de kermis vanaf 09.00 uur. Wagens plaatsen vanaf vier dagen voor aanvang van de kermis vanaf 13.00 uur bij het Odeonveld, voor zover als mogelijk.

Afbouw: Verwijderen materiaal daags na afloop van de kermis voor 18.00 uur. Tussen 23.00 en 07.00 uur mag er niet worden op- of afgebouwd. Indien er toch wordt op- of afgebouwd in dit tijdsvak zal een dwangsom worden opgelegd aan de exploitant die overtreding van deze regel heeft begaan. Als u hieraan niet wilt voldoen, dient u niet in te schrijven.

Voorwaarden: Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Bureau de Kermisgids B.V. aangevuld met de voorwaarden zoals gesteld door Almere City Marketing en de Gemeente Almere. Er is mogelijk verplichte centrale muziek en de hiervoor in aanmerking komende attracties kunnen worden voorzien van een geluidsbegrenzer. Het geluid, ook gesproken woord en het mechanische geluid van de attractie, mag de 85 dB(A) absoluut niet overschrijden.

Bovenop de pacht is een bedrag van € 200,00 (excl. BTW) per attractie voor bijkomende kosten verschuldigd.

Het is absoluut niet toegestaan om bombags, rook- en/of stinkbommen of soortgelijke artikelen uit te geven en/of ter beschikking te stellen aan de kermisbezoekers. Tevens is het verboden om messen, steekwapens, pistooltjes, andere wapens en/of hierop gelijkende artikelen te verstrekken aan de kermisbezoekers. Ditzelfde geldt voor erotische en aan seks gerelateerde artikelen. Dit is een harde eis. Wilt of kunt u hieraan niet voldoen, gelieve niet in te schrijven. Indien er toch op wapens gelijkend speelgoed, ter beoordeling van de politie, na de check op de eerste dag wordt aangetroffen kan de burgemeester op basis van de vergunning besluiten de attractie per direct te sluiten.

Exploitanten waaraan een standplaats wordt gegund dienen maatregelen te nemen ter voorkoming van olievlekken op het terrein. Alle metalen onderstoppingen van uw attractie dienen middels hout of rubber vrij te blijven van de bestrating (absoluut geen ijzer op de bestrating ter voorkoming van roestvlekken). Voor eventuele olie- en/of roestvlekken is iedere individuele exploitant zelf verantwoordelijk. Eventuele schade en/of verontreiniging zal op de veroorzaker worden verhaald.

De opstelling en samenstelling van deze kermis kan afwijken ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor kan er met plaatsbeding dan ook geen rekening worden gehouden. Ook is het mogelijk dat er elders binnen de gemeente Almere kermis gerelateerde zaken/attracties/automaten zijn geplaatst of aan de kermis gerelateerde artikelen worden verkocht. U dient hier bij het doen van een inschrijving rekening mee te houden.

LET OP: Voor de kermis in Almere Haven geldt: De kermislocatie voor de Havenkomkermis bevindt zich bij Deltastraat, op een steenworp afstand van de horeca, de haven en het winkelcentrum. Er is een aanvullend muziek- en entertainmentprogramma als start van het nieuwe seizoen. Met plaatsbeding kan geen rekening worden gehouden. Eindtijd: 22.00 uur (laatste dag 21.30 uur).

LET OP: Voor de kermis in Almere Centrum geldt: De Pinksterkermis en de Zomerkermis vinden op de gehele Esplanade plaats.

LET OP: Voor de Halloweenkermis in Almere Buiten geldt: Versiering tijdens de Halloween kermis is gewenst.

Woon/Pakwagens: Deze kunnen worden geplaatst op de centrale locatie Odeonveld. Er is stroom en water aanwezig. Voor deze voorzieningen wordt € 150,00 (excl. BTW) per woonwagen/aansluiting in rekening gebracht.

Reclame: Er wordt voor deze kermissen met een grootschalige promotie campagne gewerkt. De vrijdagen zullen Megakortingsdagen op vrijdag zijn middels een goed randprogramma worden de overige kermisdagen voor het publiek extra onder de aandacht gebracht en zo de kermis naar een hoger niveau te brengen. Voor deze extra te maken reclame wordt een bedrag van € 200,00 per attractie (excl. BTW) op de gunning in rekening gebracht.

Vrijdag Megakortingsdag: Exploitant geeft minimaal € 1,00 korting op de rit, spel prijs of een artikel.

Beveiliging: Gedurende de openingstijden van de kermissen zal er beveiliging aanwezig zijn. Hiervoor wordt een bedrag van € 150,00 per attractie (excl. BTW) op de gunning in rekening gebracht. Voor de kermissen wordt ook nachtbewaking (van 23.00 tot 07.00) geregeld, die deels door Almere Citymarketing wordt betaald. Exploitanten betalen een eigen bedrage van € 75,00 (excl. BTW) per attractie. Exploitanten blijven zelf verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens de nachtelijke uren. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Elektra: De elektrotechnische verzorging wordt gedaan door een nog nader te bepalen installateur.