LOGO_EMDR_80mm.jpg

Eindrapportage Subsidieaanvraag VEN


Algemeen

Onderzoek

Persoonsgegevens aanvrager/ onderzoeker

Eindrapportage

Te overleggen documenten

Kort verslag (bij voorkeur in de vorm van een publicatie, anders in de vorm van een rapportage voor het EMDR Magazine)

Verklaring

Ik vertrouw erop dat de verleende informatie door de Vereniging EMDR Nederland vertrouwelijk wordt behandeld.

De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan inzicht in de voortgang. Ik verklaar dat de informatie in dit formulier, samen met de begeleidende informatie volledig en correct is. 

Ondertekening en verzendenDe velden met een * zijn verplichte invulvelden. Let er op dat deze allemaal zijn ingevuld, anders kan het formulier niet verzonden worden.